Rubriky
Uncategorized

Shaníme vedoucí/ho kampaně a analytika či analytičku pro projekt Minimální důstojná mzda

Obě pozice jsou na poloviční úvazek, od října na 1 rok.

Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a pokud možno vypovídající ukázkou své analytické práce (odborný, informační či publicistický text, záznam veřejného vystoupení k příbuznému tématu apod.) posílejte do 11. září 2022 na adresu: katerina.smejkalova@fesprag.cz; lucie.trlifajova@centrumspot.cz. Dotazy můžete směřovat tamtéž.

Rubriky
výzva

Výzva pomáhajících osobám v nouzi a bez domova: Stát musí zabezpečit dostatečnou pomoc pro uprchlíky

AKTUALIZACE: Na výzvu reagoval 8. 4. 2022 Úřad vlády ČR, který jménem premiéra poděkoval za „věcné připomínky i konstruktivní kritiku“. Úřad ovšem nesdělil, jak s nimi premiér hodlá naložit.


Jako občané a zástupci nevládních organizací, které poskytují sociální a humanitární pomoc osobám v nouzi a bez domova, jsme znepokojeni nedostatečnými opatřeními státu na podporu uprchlíků z Ukrajiny.

Obracíme se proto na předsedu vlády:

  • Je nutné, aby první improvizované pokusy o pomoc, založené často na dobrovolnictví a mimořádném nasazení, byly postupně nahrazovány systematickými státními politikami a prováděny ve stále větší míře odborníky.
  • Stát musí zajistit, aby byl těchto odborníků dostatek. Potřeby stovek tisíc nově příchozích není možné zajistit stávající personální kapacitou Úřadu práce, sociálních odborů obcí, sociálních a zdravotních služeb, školských zařízení, atd. Personální kapacita pomáhajících institucí byla nedostatečná ještě před příchodem uprchlíků z Ukrajiny a musí být proto posílena.
  • Poskytování pomoci uprchlíkům nesmí omezit poskytování pomoci ostatním potřebným.
  • Je nutné, aby byly již při registraci uprchlíků v co nejširší míře zjišťovány jejich potřeby. Data o existujících potřebách uprchlíků by měla být přenášena na krizové řízení a vést ke zřizování nových kapacit podpory a pomoci a přijímání odpovídajících organizačních a legislativních opatření.
  • Při registraci uprchlíků by měly být zajišťovány nejen jejich potřeby legalizace pobytu a zdravotního pojištění, ale i testování a vakcinace na COVID+, akutní ošetření, zprostředkování ubytování, finanční prostředky (dávky), finanční služby, zprostředkování kontaktů na předškolní a školní vzdělávání, základní sociální poradenství a nasměrování na specializované služby, humanitární materiální pomoc.
  • Potřeba krátkodobého ubytování pro ženy a děti, které tvoří většinu příchozích, nemůže být nadále zajišťována v nevhodných podmínkách tělocvičen, výstavních hal, kontejnerů a stanů a podobně. Vláda a samosprávy musí důsledně využít nejen své ubytovací objekty kasáren, rekreačních zařízení a podobně, ale v případě potřeby také uplatnit ustanovení zákona o krizovém řízení, který umožňuje nařídit soukromým vlastníkům ubytovacích zařízení ubytování potřebných.
  • Část uprchlíků zůstane v České republice dlouhodobě a pro ně je třeba zajistit odpovídající ubytování v bytech a nikoliv v ubytovnách či nouzových a dočasných stavbách. Stát proto musí zajistit efektivní využívání stávajícího obecního i soukromého bytového fondu. Je nutné zamezit neobsazování soukromých bytů ze spekulativních důvodů, či jejich zneužívání ke krátkodobému ubytování. Je třeba zajistit sociální a dostupné bydlení pro uprchlíky i pro všechny ostatní, kdo ho potřebují.
  • Nedostatek finančních prostředků pro zajištění ubytování a základních životních potřeb uprchlíků musí být co nejdříve řešen jejich napojením na všeobecný dávkový systém. Ten musí být přístupný nejen uprchlíkům, ale co největšímu počtu všech potřebných.

Příchod velkého počtu lidí, kteří v České republice hledají útočiště před válečným konfliktem na Ukrajině, představuje velkou výzvu i příležitost. Znovu totiž upozorňuje na naléhavost problémů, které měla česká společnost již před jejich příchodem. Jejich řešení spočívá především na státu. Jeho řádné fungování nemůže dobrovolnictví ani mimořádné nasazení jednotlivců a organizací plně zastoupit.

V Praze dne 23. 3. 2022.

Připojili se:

Centrum pro společenské otázky – SPOT, kontaktní osoba: Filip Pospíšil, info@centrumspot.cz, +420737440839

Jako doma, kontaktní osoba: Lenka Vrbová, lenka.vrbova@jakodoma.org

Naděje, kontaktní osoba: Daniel Svoboda, daniel.svoboda@nadeje.cz, +420775889701

R-Mosty, kontaktní osoba: Jakub Čihák, jakub@r-mosty.cz, +420608435355

Místní místním, kontaktní osoba: Ester Pacltová, ester@mistnimistnim.cz, +420733161564

Přestupní stanice, kontaktní osoba: Eva Dudová, eva@prestupnistanice.cz, +420773094804

Platforma pro sociální bydlení, kontaktní osoba: Barbora Bírová, barbora.birova@socialnibydleni.org, +420728428534

Rubriky
Uncategorized

Pozvánka: Jak napravit porušování svobody sdružování zaměstnanců

Jaká je cesta k nápravě při porušování svobody sdružování a práva na kolektivní vyjednávání v dodavatelských řetězcích pro veřejný sektor? Jaká je role veřejných a soukromých odběratelů, továren a odborů?


Zveme na online zasedání, kde se dozvíme o nápravě od odborářů, kteří budou diskutovat o případech z elektronického průmyslu na Filipínách a v Česku. Poté budeme diskutovat o tom, jak mohou orgány veřejné správy získat podporu pro tyto typy nápravných opatření a jak je lze prakticky řešit v procesu zadávání veřejných zakázek.


Pořádá organizace Electronics Watch, a zúčastní se i zástupce odborů z Foxconnu v Česku Tomáš Formánek.


Dále vystoupí:

Mary Ann Castillo, Secretary General, Metalworkers Alliance of the Philippines (MWAP), and President, Nexperia Workers Union
Tomáš Formánek, Chairman, Foxconn CZ Trade Union, Czechia
Cristian Martin, The London School of Economics and Political Science, UK
Christophe Ramont, City of Ghent, Belgium


Zveme účastníky, aby zůstali online na dalších 30 minut otázek a odpovědí a neformální diskuse s řečníky.

Pátek 3. prosince, 10:00-11:30


? REGISTRACE ? https://electronicswatch.civi-go.net/civicrm/mailing/url?u=3152&qid=97322

Rubriky
Tisková zpráva

“Celý život jsem pracoval, teď mi nikdo nepomůže”

Pandemie odhalila trhliny v systému sociální ochrany prekérních pracovníků, do statistik se jejich situace zatím nepromítla.

Počet příjemců dávek v hmotné nouzi se během roku 2020 téměř neměnil. Vzrostl z 1,29 procenta na pouhých 1,34 procent. Některé sociální dávky, například příspěvek na bydlení, Češi loni čerpali méně než doposud. A to navzdory nárůstu nezaměstnanosti, kdy se počet uchazečů o zaměstnání dostal na úroveň roku 2017, tedy na 4,3 procenta. Část populace ohrožená ekonomickými dopady koronavirové krize se podle autorů projektu Mapa nezaměstnanosti z Centra pro společenské otázky – SPOT totiž v oficiálních statistikách zatím neobjevuje, navíc mají omezenou možnost sociální dávky čerpat. 

Rubriky
Tisková zpráva

Analýza mapuje 20 let byznysu s dluhy. Řešení jeho následků mají poslanci na stole

Přehled toho, jak vznikaly a rostly dluhy od nultých let do současnosti přináší nová analýza. Ta identifikuje celkem čtyři pilíře byznysu s dluhy, z nichž se tři v uplynulých letech podařilo zákonodárcům odstranit či omezit. Poslance tuto středu 14. dubna čeká závěrečné aklíčové projednávání novely exekučního řádu, která má řešit vedle přetrvávajících důsledků systémových příčin dluhových pastí z minulosti poslední z pilířů  – volný trh s exekucemi.

Obcházení soudů nebo soudní pasivita. Nepřiměřené advokátní odměny u malých dluhů. I minimální regulace nemorálních, zejména nebankovních, půjček. To jsou tři ze čtyř pilířů exekučního byznysu, které se podle analytiků podařilo postupnou novelizací klíčových kodexů odstranit. Politici mají nyní možnost zregulovat nejen zbývající neřád v podobě konkurenčního prostředí exekutorů, ale zároveň vyřešit nešťastnou exekuční minulost Česka – zastavení statisíců nevymahatelných i protiprávních exekucí. Hlasování o novele exekučního řádu proběhne ve Sněmovně už za týden.

Rubriky
projekty

Výstupy závěrečné konference projektu Dobrá práce v obci

Ve čtvrtek 4. února proběhla celodenní online závěrečná konference projektu Dobrá práce v obci. Přinášíme shrnutí toho hlavního, co zde zaznělo, třeba i pro ty z vás, kdo se nakonec nemohli zúčastnit celého programu. 

Moc děkujeme za příjemně a produktivně strávený společný čas!

VÝCHODISKA PODPORY – Změna postavení na trhu práce

První blok se zaměřoval na příčiny dlouhodobé nebo opakované nezaměstnanosti a následné určení principů, z nichž by měla vycházet podpora této skupiny.

Evropský pohled: Comprehensive approach to the long term unemployment 

Úvodní vstup od Gelu Calaceana z Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování (DG EMPL) Evropské komise zasadil téma konference do aktuálních evropských debat, ve kterých na základě evaluací politik zaměstnanosti dochází postupně k odklonu od work first přístupů. Zdůraznil důležitost komplexní koordinované podpory, zejména pak přístupu k stabilnímu, adekvátně hodnocenému zaměstnání. 

Rubriky
Uncategorized

Pandemie poukázala na neschopnost sociálního systému efektivně chránit lidi v nejistých pracích

Pandemie ekonomicky nejvíce dopadla na osoby pracující v tzv. prekérních pracích – osoby pracující na dohody, jako OSVČ a ty, kdo skládají příjmy z více zdrojů.

V průběhu roku 2020 vznikaly ad hoc programy, které podpořily statisíce lidí. Jak ale vyplývá z analýzy Centra pro společenské otázky – SPOT, na situace lidí v prekérních pracích nereagovaly vládní programy vždy dostatečně, včas a srozumitelně.

Rubriky
Uncategorized

Důstojná mzda: Ani v roce 2020 více než polovina pracujících nevydělává dost

tisková zpráva ke zveřejnění výše minimální důstojné mzdy za rok 2020

Minimální důstojná mzda pro Českou republiku za rok 2020 vzrostla a čítá 32 438 Kč hrubého, respektive 37 987 Kč hrubého pro Prahu, zůstává tedy lehce nad aktuálním mzdovým mediánem. Příjem v takové výši zajišťoval tento rok jednotlivcům pracujícím na plný úvazek a jejich domácnostem, že zvládnou při stávající hladině cen pokrýt výdaje za všechny běžné věci.

Rubriky
Uncategorized

Jaké dávky je možné čerpat v případě poklesu příjmu?

Text je aktualizací článku z března 2020 publikovaného také na tomto webu. Vznikl ve spolupráci Centra pro společenské otázky – SPOT (Lucie Trlifajová, Karel A. Novák, Martina Seidlová) a organizace IQ Roma servis/Platforma pro sociální bydlení (Adam Fialík)

Současnou epidemiologickou situací jsou specificky ohrožení živnostníci, lidé pracující na dohody či mající další nejisté formy práce, ti, kteří přišli o výdělek nebo jeho část, onemocněli či jsou v karanténě. Pro jednotlivé skupiny připravil stát sice specifické programy podpory – viz weby MPSV – informace pro zaměstnance, MPO – pro OSVČ a podnikatele a finanční správy – pro pracovníky na DPP, DPČ – někteří z nich ale vypadávají (např. při kombinaci více prací, nedostatečném poklesu příjmu, nepodporovaném oboru) či z nich nepokryjí základní výdaje. 

Výpadky příjmu také dopadají silně na pečující o blízké osoby, zejména samoživitelky a samoživitele, kterým nemusí stačit (některá z forem) ošetřovného, může být vyplacena s přílišným zpožděním nebo jim na podporu nevzniká nárok (např. OSVČ s nedoplatky vůči státu, v úpadku, pobírající rodičovský příspěvek, zaměstnanci bez sociálního pojištění, např. s příjmem na DPP do 10 000 Kč, aj.). Do nejisté situace se mohou dostat i živnostníci, kterým vzniká nárok na nemocenskou až po 15 dnech nemoci (nebo karantény), a to pouze těm, kteří si platili připojištění. Jinými slovy, stávající formy podpory nemusí stačit na pokrytí finančních potřeb domácnosti. 

V takovém případě je možné žádat o další podporu v rámci systému sociálních dávek, které nejsou podmíněny předchozími pojistnými odvody. U těchto tzv. nepojistných dávek se neposuzuje příjem jednotlivce, ale celé domácnosti (které ovšem nejsou pro všechny dávky stejně definovány). Následující text krátce shrnuje, jak tyto dávky fungují. 

Rubriky
Uncategorized

Ekologická opatření v krajině mohou pomoci s místní zaměstnaností

Lucie Trlifajová představila na tiskové konferenci spolu s Hnutím DUHA a Komorou obnovitelných zdrojů argumenty, proč je vhodné investice do krajiny spojit se sociálním aspektem zaměstnávání. Na akci byly představeny stínové návrhy opatření, která by neměla chybět v Národním plánu obnovy.

„Do evidence úřadu práce se i přes snahy státní politik často opakovaně vrací lidé s nízkým vzděláním, kteří kvůli exekucím, nutnosti kombinace práce a péče nebo jiným problémům nemohou dojíždět do zaměstnání. Navrhovaná opatření představují jedinečnou příležitost pro tvorbu lokálních pracovních míst pro tyto lidi – win-win situace jak pro zaměstnance, tak pro společnost jako celek.“

Lucie Trlifajová, ředitelka projektu Dobrá práce, Centrum pro společenské otázky – SPOT
Lucie Trlifajová: Sociální dimenze ekologických opatření v krajině

Nejde jen o zapojení nezaměstnaných nebo lidí ohrožených sociálním vyloučením, ale všech, kdo jsou ohroženi opakovanou nezaměstnaností. Jedná se tedy o lidi s vícero znevýhodněními, s nižším vzděláním, o lidi v nejistých pracích, kteří jsou nejvíce ohroženi změnami ekonomiky.

Lokální pracovní místa, která vzniknou ve spojení s investicemi do krajiny, mohou přinést obcím stabilnější perspektivu zaměstnanosti a řešení sociálních obtíží. Zaměstnávání zranitelných skupin pracujících by mělo být dále propojeno s podporou sociálních pracovníků a systémem tréninku a vzdělávání pro získání lepší kvalifikace. Pracovní místa mohou vznikat v oblasti výstavby i údržby (vodozádržná opatření, energetika, péče o krajinu). Nová pracovní místa v obcích navíc znamenají přínos pro regionální rozvoj i pro zlepšení finanční situace obyvatel.