Rubriky
Uncategorized

Shaníme vedoucí/ho kampaně a analytika či analytičku pro projekt Minimální důstojná mzda

Obě pozice jsou na poloviční úvazek, od října na 1 rok.

Strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem a pokud možno vypovídající ukázkou své analytické práce (odborný, informační či publicistický text, záznam veřejného vystoupení k příbuznému tématu apod.) posílejte do 11. září 2022 na adresu: katerina.smejkalova@fesprag.cz; lucie.trlifajova@centrumspot.cz. Dotazy můžete směřovat tamtéž.

Rubriky
Uncategorized

Pozvánka: Jak napravit porušování svobody sdružování zaměstnanců

Jaká je cesta k nápravě při porušování svobody sdružování a práva na kolektivní vyjednávání v dodavatelských řetězcích pro veřejný sektor? Jaká je role veřejných a soukromých odběratelů, továren a odborů?


Zveme na online zasedání, kde se dozvíme o nápravě od odborářů, kteří budou diskutovat o případech z elektronického průmyslu na Filipínách a v Česku. Poté budeme diskutovat o tom, jak mohou orgány veřejné správy získat podporu pro tyto typy nápravných opatření a jak je lze prakticky řešit v procesu zadávání veřejných zakázek.


Pořádá organizace Electronics Watch, a zúčastní se i zástupce odborů z Foxconnu v Česku Tomáš Formánek.


Dále vystoupí:

Mary Ann Castillo, Secretary General, Metalworkers Alliance of the Philippines (MWAP), and President, Nexperia Workers Union
Tomáš Formánek, Chairman, Foxconn CZ Trade Union, Czechia
Cristian Martin, The London School of Economics and Political Science, UK
Christophe Ramont, City of Ghent, Belgium


Zveme účastníky, aby zůstali online na dalších 30 minut otázek a odpovědí a neformální diskuse s řečníky.

Pátek 3. prosince, 10:00-11:30


? REGISTRACE ? https://electronicswatch.civi-go.net/civicrm/mailing/url?u=3152&qid=97322

Rubriky
Uncategorized

Pandemie poukázala na neschopnost sociálního systému efektivně chránit lidi v nejistých pracích

Pandemie ekonomicky nejvíce dopadla na osoby pracující v tzv. prekérních pracích – osoby pracující na dohody, jako OSVČ a ty, kdo skládají příjmy z více zdrojů.

V průběhu roku 2020 vznikaly ad hoc programy, které podpořily statisíce lidí. Jak ale vyplývá z analýzy Centra pro společenské otázky – SPOT, na situace lidí v prekérních pracích nereagovaly vládní programy vždy dostatečně, včas a srozumitelně.

Rubriky
Uncategorized

Důstojná mzda: Ani v roce 2020 více než polovina pracujících nevydělává dost

tisková zpráva ke zveřejnění výše minimální důstojné mzdy za rok 2020

Minimální důstojná mzda pro Českou republiku za rok 2020 vzrostla a čítá 32 438 Kč hrubého, respektive 37 987 Kč hrubého pro Prahu, zůstává tedy lehce nad aktuálním mzdovým mediánem. Příjem v takové výši zajišťoval tento rok jednotlivcům pracujícím na plný úvazek a jejich domácnostem, že zvládnou při stávající hladině cen pokrýt výdaje za všechny běžné věci.

Rubriky
Uncategorized

Jaké dávky je možné čerpat v případě poklesu příjmu?

Text je aktualizací článku z března 2020 publikovaného také na tomto webu. Vznikl ve spolupráci Centra pro společenské otázky – SPOT (Lucie Trlifajová, Karel A. Novák, Martina Seidlová) a organizace IQ Roma servis/Platforma pro sociální bydlení (Adam Fialík)

Současnou epidemiologickou situací jsou specificky ohrožení živnostníci, lidé pracující na dohody či mající další nejisté formy práce, ti, kteří přišli o výdělek nebo jeho část, onemocněli či jsou v karanténě. Pro jednotlivé skupiny připravil stát sice specifické programy podpory – viz weby MPSV – informace pro zaměstnance, MPO – pro OSVČ a podnikatele a finanční správy – pro pracovníky na DPP, DPČ – někteří z nich ale vypadávají (např. při kombinaci více prací, nedostatečném poklesu příjmu, nepodporovaném oboru) či z nich nepokryjí základní výdaje. 

Výpadky příjmu také dopadají silně na pečující o blízké osoby, zejména samoživitelky a samoživitele, kterým nemusí stačit (některá z forem) ošetřovného, může být vyplacena s přílišným zpožděním nebo jim na podporu nevzniká nárok (např. OSVČ s nedoplatky vůči státu, v úpadku, pobírající rodičovský příspěvek, zaměstnanci bez sociálního pojištění, např. s příjmem na DPP do 10 000 Kč, aj.). Do nejisté situace se mohou dostat i živnostníci, kterým vzniká nárok na nemocenskou až po 15 dnech nemoci (nebo karantény), a to pouze těm, kteří si platili připojištění. Jinými slovy, stávající formy podpory nemusí stačit na pokrytí finančních potřeb domácnosti. 

V takovém případě je možné žádat o další podporu v rámci systému sociálních dávek, které nejsou podmíněny předchozími pojistnými odvody. U těchto tzv. nepojistných dávek se neposuzuje příjem jednotlivce, ale celé domácnosti (které ovšem nejsou pro všechny dávky stejně definovány). Následující text krátce shrnuje, jak tyto dávky fungují. 

Rubriky
Uncategorized

Ekologická opatření v krajině mohou pomoci s místní zaměstnaností

Lucie Trlifajová představila na tiskové konferenci spolu s Hnutím DUHA a Komorou obnovitelných zdrojů argumenty, proč je vhodné investice do krajiny spojit se sociálním aspektem zaměstnávání. Na akci byly představeny stínové návrhy opatření, která by neměla chybět v Národním plánu obnovy.

„Do evidence úřadu práce se i přes snahy státní politik často opakovaně vrací lidé s nízkým vzděláním, kteří kvůli exekucím, nutnosti kombinace práce a péče nebo jiným problémům nemohou dojíždět do zaměstnání. Navrhovaná opatření představují jedinečnou příležitost pro tvorbu lokálních pracovních míst pro tyto lidi – win-win situace jak pro zaměstnance, tak pro společnost jako celek.“

Lucie Trlifajová, ředitelka projektu Dobrá práce, Centrum pro společenské otázky – SPOT
Lucie Trlifajová: Sociální dimenze ekologických opatření v krajině

Nejde jen o zapojení nezaměstnaných nebo lidí ohrožených sociálním vyloučením, ale všech, kdo jsou ohroženi opakovanou nezaměstnaností. Jedná se tedy o lidi s vícero znevýhodněními, s nižším vzděláním, o lidi v nejistých pracích, kteří jsou nejvíce ohroženi změnami ekonomiky.

Lokální pracovní místa, která vzniknou ve spojení s investicemi do krajiny, mohou přinést obcím stabilnější perspektivu zaměstnanosti a řešení sociálních obtíží. Zaměstnávání zranitelných skupin pracujících by mělo být dále propojeno s podporou sociálních pracovníků a systémem tréninku a vzdělávání pro získání lepší kvalifikace. Pracovní místa mohou vznikat v oblasti výstavby i údržby (vodozádržná opatření, energetika, péče o krajinu). Nová pracovní místa v obcích navíc znamenají přínos pro regionální rozvoj i pro zlepšení finanční situace obyvatel.

Rubriky
projekty Uncategorized

Obracíme se na MPSV s nabídkou spolupráce v oblasti zaměstnanosti

V posledních třech letech jsme se v rámci projektu Dobrá práce v obci intenzivně věnovali postavení lidí, kteří se cyklí v opakované nebo dlouhodobé nezaměstnanosti, prekérních pracech a nízkých příjmech – tedy skupiny lidí, která by měla stát v centru pozornosti státních politik zaměstnanosti. Máme zpracovánu řadu analýz, o které je možné se v tvorbě veřejných politik opírat:

Rubriky
Uncategorized

Otázky a odpovědi k žádostem o sociální dávky

Stále větší část populace je ohrožena poklesem příjmu, takže stále více lidí žádá o sociální pomoc. Ti budou potřebovat dostatečnou a rychle vyplacenou podporu, aby si mohli udržet bydlení, aniž by se výrazně zadlužili. V březnu 2020 jsme proto zpracovali základní přehled nepojistných dávek, o které mohou žádat osoby, které čelí poklesu příjmu. 

Nárůst počtu žádostí bohužel prohlubuje dlouhodobé problémy v systému dávek v ČR. Podání žádosti o sociální dávky je náročné nejen pro samotné žadatele, ale i pro ty, kteří je tímto procesem provázejí. Vzhledem k omezené dostupnosti oficiálních informací a přetížení pracovníků Úřadu práce noví žadatelé ani mnozí sociální pracovníci často nevědí, jak mají správně postupovat. 

Rozhodli jsme se proto poskytnout odpovědi na časté dotazy a problémy, s nimiž se setkáváme při podávání žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory. Text, který vzniká ve spolupráci Centra pro společenské otázky-SPOT, Institutu pro sociální inkluzi (IPSI), Asociace organizací v oblasti vězeňství (AOOV) a Českého helsinského výboru, z. s., bude průběžně aktualizován na základě podnětů získaných především od pomáhajících organizací. Máte nějaký dotaz z praxe, na který byste rádi znali odpověď, který zároveň není v textu níže? Máte zájem zapojit se do veřejné debaty o systému dávek? Vyplňte prosím formuláře zde.

Rubriky
Uncategorized

Reforma dávek na bydlení vychází z problematické metodiky, odnesou to perifernější obce

V návrhu změn dávek na bydlení, které předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), je mimo jiného nově vymezeno, kolik bude stát doplácet chudým domácnostem na pokrytí nákladů na bydlení: Je navržen nový postup výpočtu normativních nákladů na bydlení. V tomto článku se podíváme na dopady nově navržené metody stanovení normativních nákladů na bydlení (normativů) a jak se návrh promítne do sociální situace v městech a obcích Česka.

Velká část obcí by podle návrhu musela čelit výraznému snižování dávek na bydlení, což by znamenalo ohrožení stability bydlení desetitisíců nízkopříjmových domácností. Celkově by si podle návrhu pohoršily domácnosti v obcích na asi 40 % území republiky, domácnosti v obcích na asi 20 % území by si musely na nájem připlatit ze svého dokonce 20-50 korun na metr čtvereční měsíčně.

Hlavní zjištění

Analýza podkladových dat k návrhu zákona ukazuje, že:

  • Normativy na bydlení jsou už dnes celorepublikově příliš nízko, budou se ale dále snižovat na 40 % území
  • Navrhované normativy pomáhají spíše lidem v ekonomicky aktivnějších regionech, jinde naopak situaci výrazně zhorší
  • Změny jsou nesystematické, což poukazuje na problematičnost modelu, z něhož mají být normativy vypočteny
  • Navrhované normativy neodpovídají reálným nákladům bydlení – jsou na většině území hluboko pod cenami, které mohou pokrýt náklady na údržbu bytu

Hlavní příčinou je, že pro navrhovanou změnu výpočtu dávek na bydlení je použit model, který znevýhodňuje periférnější obce.

Srovnání, jak se změní, kolik domácnosti doplácí nad rámec normativních nákladů na bydlení do výše mediánu tržních nájmů podpořených domácností.
Někde vydělají, jinde prodělají. Srovnání, jak se změní, kolik domácnosti doplácí nad rámec normativních nákladů na bydlení do výše mediánu tržních nájmů podpořených domácností.
(Data nejsou dostupná za Šumpersko a Jesenicko, za vojenské újezdy)
Rubriky
Uncategorized

Nezabavitelná částka: Limity současného návrhu a možnosti jeho rozšíření

Dopad navýšení motivační složky na příjem jedince v exekuci

V současnosti (leden 2019) probíhá debata o navýšení nezabavitelné částky, tedy částky, u níž je garantováno, že musí zůstat osobám v exekuci po exekučních srážkách (změna Nařízení č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách).

Předkládaný návrh je ovšem velmi omezený, počítá pouze s navýšením tzv. motivační složky. Toto umožní navýšení příjmů jen osobám s vyšší mzdou. Nepomůže nízkopříjmovým domácnostem, které nemají možnost si zvýšit příjem ze zaměstnání, specificky seniorům nebo zadluženým ženám samoživitelkám, ani lidem žijícím ve větších městech. Pro tyto pracující tak legální zaměstnání nadále zůstává finančně nevýhodné, a jsou vytlačováni do šedé ekonomiky.