Hledáme výzkumníka/výzkumnici pro studii o veřejném zaměstnávání

Playmobil© VPP

Výzkumná pozice (0,5 úvazku): Spolupráce na studii veřejného zaměstnávání

Hledáme výzkumníka/výzkumnici v rámci projektu Dobrá práce v obci, který se věnuje různým formám vytváření pracovních míst v rámci veřejných institucí (VPP a další formy dotovaných míst, sociálně odpovědné veřejné zakázky, etc).

Náplň práce
Hlavní náplní práce je spolupráce na zpracování případové studie zaměstnávání v rámci úklidu.

 • Spolupráce na metodologii výzkumu
 • Základní analýza statistických dat
 • Vedení a analýza rozhovorů
 • Zpracování výzkumné zprávy

Cílem výzkumu je porozumět obecnějším trendům v zaměstnávání osob s nízkou kvalifikací v rámci veřejných institucí, a to s důrazem jak na kontext proměny pracovního trhu a forem zaměstnání (např. outsourcing a jeho dopady), tak na roli politických nástrojů cílených na podporu zaměstnanosti (zejména využití veřejně prospěšných prací). Na analýzu navazují fokus group se zaměstnavateli (obcemi, obecními firmami).

Rozsah práce

 • 0,5 úvazek
 • nástup říjen/listopad 2017
 • trvání 10 měsíců s možností prodloužení v případě zájmu o zapojení do dalších aktivit projektu (projekt trvá 3 roky)

Požadavky

 • Vysokoškolské vzdělání sociologického, ekonomického nebo podobného zaměření
 • Předcházející zkušenost se samostatnou výzkumnou prací (metodologická příprava výzkumu, sběr a analýza dat, zpracování textů)
 • Výhodou zkušenost s výzkumy v oblasti trhu práce, sociálního začleňování nebo obecních politik
 • Samostatnost, otevřenost, zájem o téma

Nabízíme

 • Zapojení do zajímavého a společensky aktuálního projektu
 • Práci v dynamickém mezioborovém týmu
 • Spolupráce s předními experty v této oblasti
 • Dobré platové ohodnocení
 • Kancelář v centru Prahy

Projekt začal v září, je financovaný z Evropského sociálního fondu (sociální inovace – znalostní platformy), příjemcem výstupů je Agentura pro sociální začleňování, realizátor je Nová škola, o.p.s., po obsahové stránce projekt vede Centrum pro společenské otázky – SPOT, z. s.

V případě zájmu zašlete

 • Životopis
 • Motivační dopis včetně krátkého shrnutí vašich zkušeností, ze kterých můžete při realizaci podobného výzkumu vycházet
 • Kontakt na osobu, na kterou se můžeme obrátit pro referenci

na adresu lucie.trlifajova@centrumspot.cz do 30. září 2017.