Lidé

Marie Jelínková, Ph.D. je přednášející a výzkumnou pracovnicí na Katedře veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a členkou SPOTu. Dlouhodobě se zaměřuje na téma mezinárodní migrace, cílí zejména na situaci migrantů v České republice. V současnosti zkoumá reakci českých institucí na příchod vysokého počtu ukrajinských uprchlíků. V posledních letech se věnovala převážně lokálním integračním politikám vůči migrantům, zabývala se také mongolskou migrací, přístupem migrantů ke zdravotní péči či situací migrantů bez oprávnění k pobytu. Je členkou správní rady Integračního centra Praha.

Mgr. Petr Kučera je sociální geograf, výzkumník a datový analytik, je členem výkonné rady SPOTu. Účastnil se výzkumů sociální segregace, topologie sítí a diskurzivních praktik v sociálně rozdělených lokalitách a regionech. Podílel se na datové analýze komunikace na českém internetu. Je zastupitelem za Zelené na Praze 1. (Twitter: @bzzzwa)

Mgr. Filip Pospíšil, Ph.D. je antropolog, novinář a aktivista v oblasti lidských práv, který se zaměřuje na marginalizované skupiny ve střední Evropě a má rozsáhlé zkušenosti s tvorbou a implementací politik, společenským výzkumem a advokacií. V roce 2005 spoluzakládal týdeník A2 a do roku 2012 působil jako zástupce šéfredaktorky. V roce 2010 získal doktorát z antropologie na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. V posledních letech se podílel nejména na výzkumu, advokacii a kampaních týkajících se migrace, diskriminace evropských Romů a ochrany soukromí a osobních údajů. V letech 2012-2015 působil jako koordinátor regionálních politik a mediátor v Agentuře pro sociální začleňování ČR. V této pozici byl zodpovědný za krizovou intervenci a mediaci v situacích etnických a sociálních konfliktů a koordinaci regionálních politik pro větší sociální začleňování Romů. Jako výzkumný pracovník se podílel na projektu Městské strategie začleňování vedeném Sdružením pro integraci a migraci (2017-2019). Od roku 2019 pracuje jako vedoucí oddělení analýz a koncepcí Centra sociálních služeb Praha. Jako pedagog působil na FHS UK, FF ZČU, The Cooper Union for the Advancement of Science and Art, The New School a CET Academic Programs.

Mgr. Lucie Trlifajová je antropoložka a analytička sociálních politik, působí v Sociologickém ústavu AV ČR, v. v. i. a v Centru pro společenské otázky – SPOT. Zaměřuje se na problematiku chudoby a sociálních nerovností, prekarizace, dluhů a jejich dopadů na občanství. K těmto tématům publikovala řadu analýz a odborných studií v Česku i zahraničí. Je spoluautorkou výpočtu Minimální důstojné mzdy pro Českou Republiku.

Ludmila M. Wladyniak, M.A., Ph.D. je socioložka se zaměřením na oblasti kvalitativního výzkumu, zejména vizuálních výzkumných metod. Působí na katedře sociologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a také v Centru pro společenské otázky SPOT. V své badatelské a výzkumné práci věnuje se tématům z oblasti kulturní sociologie a sociologie rodiny.Má bohaté zkušenosti se studiem periferních regionů střední Evropy (sociální vyloučení, lokální identita).

Dipl.-Ing. Jakob Hurrle PhD absolvoval studium urbanistiky v Berlíně a získal doktorát v oboru sociální geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Jeho disertační práce se věnuje jevu vytěsňování chudých obyvatel měst do okrajových venkovských oblastí. Jakob se podílel na výzkumech týkajících se situace Romů a marginalizovaných komunit, a také na hodnocení rozvojových projektů v České republice, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. Od roku 2017 působí jako radní pro sociální politiku v Praze 7.