Lidové noviny: Úřady první roky dluh nezajímá

LN Decin zadluzeni sken titulni stranaV návaznosti na analýzu dat o zadlužení v Děčíně, kterou zpracoval SPOT, publikovaly Lidové noviny 25. 3. 2013 kritické příspěvky o zadlužení

„Z analýzy vyplynulo pozoruhodné zjištění, že zadlužení vůči městu zasahuje poměrně široké vrstvy lidí,” podotýká jeden z autorů analýzy Petr Kučera. (…) Obě mapy – vyloučených lokalit i největších dluhů – se přitom jasně překrývají. „Zjistili jsme, že se sociální vyloučení může nápadně prolínat s normálním způsobem života. Hranice mezi těmito dvěma světy může být nezřetelná,” uvádějí přímo autoři analýzy z Děčínska.