Nezabavitelná částka: Limity současného návrhu a možnosti jeho rozšíření

Dopad navýšení motivační složky na příjem jedince v exekuci

V současnosti (leden 2019) probíhá debata o navýšení nezabavitelné částky, tedy částky, u níž je garantováno, že musí zůstat osobám v exekuci po exekučních srážkách (změna Nařízení č. 595/2006 Sb., o nezabavitelných částkách).

Předkládaný návrh je ovšem velmi omezený, počítá pouze s navýšením tzv. motivační složky. Toto umožní navýšení příjmů jen osobám s vyšší mzdou. Nepomůže nízkopříjmovým domácnostem, které nemají možnost si zvýšit příjem ze zaměstnání, specificky seniorům nebo zadluženým ženám samoživitelkám, ani lidem žijícím ve větších městech. Pro tyto pracující tak legální zaměstnání nadále zůstává finančně nevýhodné, a jsou vytlačováni do šedé ekonomiky.

Pro pracující s nízkými příjmy tak legální zaměstnání nadále zůstává finančně nevýhodné, a jsou vytlačováni do šedé ekonomiky.

Pokud má úprava nezabavitelné částky mít skutečně pozitivní efekt na motivaci k legálnímu zaměstnání a garanci minimálních příjmů více než 863 tisíc osob v exekuci a jejich rodin, jsou nezbytné výraznější změny:

  • zvýšit základní nezabavitelnou částku
  • zohlednit v základní částce skutečné náklady na bydlení
  • zrušit zastropování částky, nad kterou lze provádět srážky ze mzdy bez omezení

Analýza Centra pro společenské otázky – SPOT tento návrh podrobněji rozpracovává s srovná jej se současným nastavením a aktuálně předkládaným návrhem.