Pozvánka: Jak napravit porušování svobody sdružování zaměstnanců

Jaká je cesta k nápravě při porušování svobody sdružování a práva na kolektivní vyjednávání v dodavatelských řetězcích pro veřejný sektor? Jaká je role veřejných a soukromých odběratelů, továren a odborů?

Zveme na online zasedání, kde se dozvíme o nápravě od odborářů, kteří budou diskutovat o případech z elektronického průmyslu na Filipínách a v Česku. Poté budeme diskutovat o tom, jak mohou orgány veřejné správy získat podporu pro tyto typy nápravných opatření a jak je lze prakticky řešit v procesu zadávání veřejných zakázek.

Pořádá organizace Electronics Watch, a zúčastní se i zástupce odborů z Foxconnu v Česku Tomáš Formánek.

Dále vystoupí:

Mary Ann Castillo, Secretary General, Metalworkers Alliance of the Philippines (MWAP), and President, Nexperia Workers Union
Tomáš Formánek, Chairman, Foxconn CZ Trade Union, Czechia
Cristian Martin, The London School of Economics and Political Science, UK
Christophe Ramont, City of Ghent, Belgium


Zveme účastníky, aby zůstali online na dalších 30 minut otázek a odpovědí a neformální diskuse s řečníky.
Pátek 3. prosince, 10:00-11:30

REGISTRACE ? https://electronicswatch.civi-go.net/civicrm/mailing/url?u=3152&qid=97322