Práce jako finanční a existenční riziko – spustili jsme kalkulačku dávek, daní a exekucí

Série změn v dávkových systémech v posledním desetiletí byla zaváděna s ambicí zvýšit rozdíl mezi příjmem domácnosti, v níž je alespoň jeden dospělý člen formálně zaměstnaný, a domácností, ve které tomu tak není. V praxi se však výzkumník v terénu stále setkává s tvrzením, že „práce se nevyplácí“, přičemž „prací“ je myšleno formální zaměstnání.

Čím to je? Důvodů je celá řada, ale především je třeba říci, že způsoby modelování „výhodnosti práce“ v rámci českým dávkovým systémům přehlížely jednu z klíčových proměnných – exekuce. V Česku byla v roce 2017 v exekuci necelá desetina obyvatel, z nichž více než polovina čelila třem a více exekucím, exekuce disproporčně silně dopadají na nízko-příjmové domácnosti.

Kalkulačka

V rámci projektu Dobrá práce v obci, který se věnuje možnostem zaměstnávání dlouhodobě nezaměstnaných na úrovni obcí jsme spustili Kalkulačka dávky, daně, exekuce, která má ambici ukázat vzájemné působení systému dávek, zdanění mezd a exekucí.Kalkulačka navazuje na starší analýzy Centra pro společenské otázky-SPOT (Centrum SPOT 2014, Centrum SPOT 2015 ), a z nich vycházející analýzu způsobu měření finanční výhodnosti práce ( European Journal of Social Policy 2018 ).

Kalkulačka umožňuje dva typy modelování, jednak umožňuje spočítat rozpočet domácnosti, tedy počítá disponibilní příjem domácnosti při konkrétním nastavení příjmů a na ně navazujících daní, dávek a srážek ze mzdy. Dále nabízí modelování změny příjmu domácnosti ve 4 situacích – při zaměstnání první osoby na pracovní poměr, na dohodu o pracovní činnosti, na dohodu o provedení práce, a v při změně výše nájmu, který domácnost platí.

Jde o nástroj, který má jednak ambici pomoci dluhovým poradcům, sociální pracovníkům, lépe poradit klientům v exekuci, jakou práci a za jakých podmínek přijmout a jaké dopady na jejich finanční situaci to bude mít.

Studie Práce jako finanční a existenční riziko

Zároveň je ale naší ambicí otevřít debatu o nedostatcích současného nastavení systému dávek a exekucí. Na základě na základě výstupů z kalkulačky jsme zpracovali první z řady analýz, která se zaměřuje na hlavní problémy současného nastavení a vzájemného působení systému dávek, zdanění a exekucí. Tyto problematické aspekty vedou k tomu, že přijetí formálního zaměstnání může být pro domácnost ekonomicky nevýhodné, nebo dokonce existenčně ohrožující.

Celá studie je dostupná níže, zde shrnujeme její hlavní doporučení:

Systém exekucí

  • Sjednotit definice vyživovaných osob v systému exekucí a v dávkových systémech(v rámci zákona o životním a existenčním minimu).
  • Navýšit, respektive změnit konstrukci nezabavitelné částky tak, aby dosahovala minimálně na úroveň životního minima a normativů na bydlení domácnosti a zohlednit v této částce regionálně odlišné náklady na bydlení.
  • Zrušit možnost exekuce daňového bonusu, a to zejména v situaci, kdy děti, na které je uplatňován, nejsou v exekuci.
  • Zohlednit tato doporučení v systému insolvencí

Systém sociálních dávek

  • Zvýšit transparentnost a předvídatelnost systému vyplácení sociálních dávek.
  • Rozšířit nestigmatizující podporu pracujících chudých.
  • Zahrnout osoby bez trvalého bydliště do nároku na podporu prostřednictvím příspěvku na bydlení.
  • Samostatně posuzovat pracující mladé dospělé žijící s rodiči.

Aktivní politika zaměstnanosti

  • Zohlednit dopad zaměstnání na příjmy celé domácnosti v systému podpory hledání zaměstnání, a to jak při posuzování nároku na podporu a její výše, tak v kritériích pro zprostředkování zaměstnání.
  •  

Celá studie ke stažení