Rozhovor s Lucií Trlifajovou o plánované revizi systému sociálních dávek a jak vláda může pomoci chudším regionům

Chybí dostatečná pozornost vůči dalším dimenzím kvality života. Například jestliže lidé dojíždějí, pracují na směnný provoz nebo ve fyzicky jednostranně náročné práci, zásadně to ovlivňuje kvalitu jejich života. Velkým, nedostatečně řešeným tématem je dostupnost služeb, zejména zdravotní péče: jak daleko to máte k zubaři, k dětskému lékaři, jak kvalitní péči nabízí místní nemocnice. Jakou pověst a kvalitu mají školy. Roli hraje i otázka sociální proměny, tedy složení obyvatel, nebo pocit kontroly nad proměnami prostoru, v němž lidé žijí. Je tedy potřeba sledovat nejenom výši příjmů nebo dostupnost služeb, ale také třeba to, nakolik mají občané pocit, že mohou — nebo spíš nemohou — ovlivňovat proměnu prostoru okolo sebe.

https://denikreferendum.cz/clanek/36131-navratit-lidem-ze-sudet-duveru-v-politiku-skrze-obcanskou-participaci-a-odbory