Zpracováváme situační analýzy – Kraslice, Krnov, Žlutice

SPOT se zúčastnil výběrového řízení na provedení situačních analýz formou aplikovaných výzkumů v lokalitách vybraných ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v roce 2012 a 2013. Výsledně byly zadavatelem posouzeny kladně nabídky za

  • Kraslice
  • Krnov
  • Žlutice.

Dokončení výzkumu a publikace výzkumné zprávy je plánována na podzim 2013.