Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny v květnu představila k připomínkám pracovní verzi Strategie romské integrace do roku 2020. Jedná se o dokument, který navrhuje opatření v široké škále problematik tak, aby vytvořil rámec pro opatření, která povedou do roku 2020 ke zvrácení negativních trendů ve vývoji situace značné části Romů v ČR. Navrhovaná opatření jsme připomínkovali [.pdf] …

Read More…