Ekologická opatření v krajině mohou pomoci s místní zaměstnaností

Lucie Trlifajová představila na tiskové konferenci spolu s Hnutím DUHA a Komorou obnovitelných zdrojů argumenty, proč je vhodné investice do krajiny spojit se sociálním aspektem zaměstnávání. Na akci byly představeny stínové návrhy opatření, která by neměla chybět v Národním plánu obnovy.

„Do evidence úřadu práce se i přes snahy státní politik často opakovaně vrací lidé s nízkým vzděláním, kteří kvůli exekucím, nutnosti kombinace práce a péče nebo jiným problémům nemohou dojíždět do zaměstnání. Navrhovaná opatření představují jedinečnou příležitost pro tvorbu lokálních pracovních míst pro tyto lidi – win-win situace jak pro zaměstnance, tak pro společnost jako celek.“

Lucie Trlifajová, ředitelka projektu Dobrá práce, Centrum pro společenské otázky – SPOT
Lucie Trlifajová: Sociální dimenze ekologických opatření v krajině

Nejde jen o zapojení nezaměstnaných nebo lidí ohrožených sociálním vyloučením, ale všech, kdo jsou ohroženi opakovanou nezaměstnaností. Jedná se tedy o lidi s vícero znevýhodněními, s nižším vzděláním, o lidi v nejistých pracích, kteří jsou nejvíce ohroženi změnami ekonomiky.

Lokální pracovní místa, která vzniknou ve spojení s investicemi do krajiny, mohou přinést obcím stabilnější perspektivu zaměstnanosti a řešení sociálních obtíží. Zaměstnávání zranitelných skupin pracujících by mělo být dále propojeno s podporou sociálních pracovníků a systémem tréninku a vzdělávání pro získání lepší kvalifikace. Pracovní místa mohou vznikat v oblasti výstavby i údržby (vodozádržná opatření, energetika, péče o krajinu). Nová pracovní místa v obcích navíc znamenají přínos pro regionální rozvoj i pro zlepšení finanční situace obyvatel.