Nastavme spravedlivější exekuční systém

Výzva organizací věnujících se sociální problematice

Praha, 3. června 2020 

Vyzýváme politiky a političky, aby v rámci aktuálně projednávané novely exekučního řádu podpořili přijetí tzv. čisté teritoriality exekutorů, zastavení starých nevymahatelných exekucí, zavedení chráněného účtu a změnu výpočtu srážek z příjmu. Tyto legislativní změny zásadně přispějí k řešení temné exekuční minulosti, která dopadá nejen na životy jednotlivců potýkajících se s dluhy, ale i na socioekonomickou situaci celé České republiky.

Jako organizace, které se dlouhodobě věnují sociální problematice, se denně setkáváme s negativními dopady exekucí. Problém s předlužeností v Česku narostl zejména v důsledku absence regulace malých půjček a neadekvátně nastaveného systému vymáhání dluhů. Přestože legislativní změny přijaté v uplynulých letech znemožnily řadu nejproblematičtějších praktik, některé systémové problémy a zatížení statisíců obyvatel nesplatitelnými dluhy přetrvává dodnes. Podporujeme proto přijetí níže uvedených komplexních opatření, díky nimž lidé s exekucemi nebudou nadále nuceni pracovat na hraně formálního pracovního trhu nebo zcela mimo něj a budou moci vystoupit z cyklu dluhové pasti.

Poslední ekonomická krize dluhové pasti výrazně prohloubila. Dnes hrozí, že ta nastávající bude mít podobné důsledky. Exekucemi jsou přitom nejvíce ohroženi právě lidé v nejistých zaměstnáních, kteří ekonomický dopad současné pandemie COVID-19 pocítí mezi prvními. 

Vítáme proto současnou ochotu poslanců napříč politickým spektrem věnovat problematice exekucí pozornost.

Vzhledem ke komplexnosti celé debaty považujeme za klíčové zdůraznit tři hlavní opatření, která je v oblasti exekucí nutné řešit prioritně:

  • Zastavením starých nevymahatelných exekucí začít napravovat důsledky neadekvátních sankcí z minulosti, které brzdí celou ekonomiku. Nejde jen o neférové jednání vůči jedincům, ale také o celospolečenské ztráty, které jsou se sociálním a ekonomickým vyloučením části obyvatel spojeny. 
  • Přijetím čisté teritoriality exekutorů nastavit smysluplný systém exekučního vymáhání místo toho současného, který paralyzuje jak dlužníky, tak zaměstnavatele a veřejné instituce. Férový systém vymáhání je klíčový pro zmírnění a prevenci dluhových pastí a pro minimalizaci negativních dopadů exekucí na ekonomiku a státní rozpočet.
  • Přijetím chráněného účtu a změnou výpočtu srážek z příjmu zabezpečit základní práva lidí, kteří se ocitli v dluhové pasti a dnes jsou v důsledku přílišných restrikcí vytlačováni mimo legální trh a finanční služby. Jde o klíčovou podmínku jejich zapojení do společnosti, do ekonomiky a na trh práce.

V přiloženém textu shrnujeme důvody osvětlující, proč jsou jednotlivá opatření potřebná, a navrhujeme konkrétní podobu jejich aplikace.

Nyní, po téměř dvaceti letech, máme jedinečnou příležitost učinit významný krok k nastavení spravedlivého, nestranného a funkčního exekučního prostředí. 

Využijme této příležitosti a nečekejme mnoho dalších let.

PŘÍLOHA: Shrnutí Co je nutné změnit v systému exekucí?

PŘÍLOHA: Podrobná analýza Co je nutné změnit v systému exekucí?

Dosud podepsané organizace:

Centrum pro společenské otázky SPOT – Lucie Trlifajová
Asociace občanských poraden – Hynek Kalvoda
IQ Roma Servis – Petr Máčal
Platforma pro sociální bydlení – Vít Lesák
RUBIKON Centrum, z.ú.- Dagmar Doubravová
Institut pro restorativní justici – Petra Masopust Čechová
Nová šance, z.s. – Petr Novák
Společnost Podané ruce o.p.s. – Jindřich Vobořil
OZP Akademie – Petra Helebrantová
THEIA – krizové centrum o.p.s. – Barbora Čechová
MAS Horní Pomoraví – Anna Bartošová
Institut prevence a řešení předlužení – Radek Hábl
Český helsinský výbor – Lucie Rybová
Ekumenická akademie – Karolína Silná
Rada seniorů České republiky – Dr. Zdeněk Pernes
Naše Café – Petr Šeda
Mezinárodní vězeňské společenství – Gabriela Kabátová
EAPN ČR – Karel Schwarz, Iva Kuchyňková
Na počátku, o.p.s. – Mgr. Ing. Eva Vondráková
Nové horizonty s.r.o. – Mirka Kroupová
LUMA MB, z. s. – Martina Brzobohatá
Na svobodě z.s. – Hana Jirkalová
Mezi proudy, o.p.s. – František Kaiseršot
MAS Brdy – Vltava – Markéta Dvořáková
Charita Česká republika – Lukáš Curylo
Institut pro sociální inkluzi – Martin Šimáček, Alena Zieglerová
Otevřená společnost – Marta Smolíková
Remedium Praha – Zuzana Radová
Rytmus – Pavla Baxová
Šance P.R.O – Věra Babišová
VOLONTÉ CZECH – Ing. Zbyněk Škodáček, Ph.D
Slovo 21, z. s. – Jelena Silajdžić
Tamtamy o.p.s. – Mirka Kroupová
Římskokatolická farnost Sokolov – Petr Bauchner
MAS Frýdlantsko, z.s. – Romana Zemanová
Awen Amenca z.s. – Miroslav Klempar

Realizováno v rámci projektu “Dobrá práce v obci”, reg. číslo projektu CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006493