Proč je nutné změnit nezabavitelnou částku a jak na to

Na konci listopadu jsme publikovali kalkulačku a analýzu vzájemného vztahu mezi systémem dávek, daní a exekucí. Jako jeden z hlavních problémů jsme identifikovali nesprávné nastavení nezabavitelné částky. Nyní přidáváme rozbor důvodů, proč je nutné ji změnit a jakým způsobem.

13 důvodů proč je nutné změnit nezabavitelnou částku

Postihuje nejen dlužníky, ale i členy jejich domácnosti
1. Nezajistí domácnosti příjem ani ve výši základního minima, na které dosahují příjemci dávek.
2. Vychází z příliš úzké definice vyživovaných osob v systému exekucí.

Nelze z ní vyžít
3. Domácnosti, kterým je ponechána maximální nezabavitelná částka, zůstávají pod hranicí do příjmové chudoby.
4. Neumožňuje domácnosti pokrýt náklady na živobytí ani v situaci, kdy sníží výdaje na minimum.
5. Nutí řadu domácností do dalších půjček k pokrytí nákladů na živobytí a bydlení.
6. Ani na nedostatečnou maximální nezabavitelnou částku řada lidí nedosáhne.

Nemotivuje dlužníky k legálnímu zaměstnání
7. Neponechává více na spotřebu dlužníkovi, který pracuje za vyšší mzdu.
8. Způsobuje, že s vyšším příjmem ze zaměstnání klesá celkový příjem domácnosti pobírající dávky.
9. Ruší motivační efekt daňového bonusu na děti.
10. Způsobuje, že navýšení minimální mzdy nezlepší situaci nízkopříjmových domácností. U některých může mít dokonce opačný efekt.
11. Vytlačuje dlužníky mimo formální pracovní trh.

Odrazuje od vstupu do insolvence
12. Ponechává jedinci s nepřednostní exekucí po vstupu do insolvence méně, než když byl v exekuci.

Vytlačuje dlužníky z větších měst
13. Podceňuje náklady na bydlení a vytlačuje tak domácnosti v exekuci do menších měst.

7 odpovědí, jak změnit současný stav

Navýšení a pravidelná valorizace
1. Navýšení a pravidelná valorizace částek, od nichž se odvíjí nezabavitelná částka – zejména 6 let nezvyšovaného životního minima.

Změna konstrukce výpočtu
Zvýšení životního minima ovšem samo o sobě nepřinese dostatečné zlepšení situace osob v exekuci. Zásadní změnu může přinést jen změna konstrukce nezabavitelné částky:
2. Stanovení základní nezabavitelné částky alespoň na minimum, na které dosahují příjemci dávek.
3. Zohlednění osob, které dlužník reálně vyživuje.
4. Zohlednění regionálně odlišných nákladů na bydlení, tedy ukončení diskriminace osob z větších měst.
5. Umožnění navyšování příjmů s růstem mzdy, zrušení zastropování tzv. motivační částky.
6. Nastavení nezabavitelné částky pro osoby v insolvenci ve stejné výši jako pro osoby s nepřednostní exekucí.
7. Zrušení exekuce daňového zvýhodnění na děti.

Koho se to týká

• 863 tisíc, kteří jsou v exekuci (2017)
• 100 tisíc lidí, kteří jsou v insolvencí (2017)
• a členů jejich domácností, odhadem může jí o více než 2 miliony osob (2017)

Více informací

• Analýza Proč je nutné změnit nezabavitelnou částku a jak na to?
• Analýza Práce jako finanční a existenční riziko
• Kalkulačka dávky, daně, exekuce

Dostupné na www.pracevobci.cz/kalkulacka a www.pracevobci.cz/studie

 

Autoři textu a podkladových analýz: Lucie Trlifajová, Filip Pospíšil (eds.), Jindřich Fejfar, Michaela Kudrnáčová, Michal Pícl.
Text vznikl v rámci projektu Dobrá práce v obci: Možnosti pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením na úrovni obce s registračním číslem CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006493 v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Nositelem projektu je Nová škola, o.p.s., která je také jeho hlavním koordinátorem. Projekt realizuje spolu s Centrem pro společenské otázky – SPOT, z.s. (obsahový garant projektu) a Multikulturním centrem Praha, z.s. (garant veřejných akcí projektu).