Krnov – výsledky situační analýzy

Krnov - situační analýza - thumbnailV minulém roce prováděli výzkumníci a výzkumnice pod hlavičkou SPOTu několik lokálních aplikovaných výzkumů, tzv. situačních analýz. V analýzách se snažili ve vybraných obcích a regionech zmapovat a zhodnotit sociální situaci, z celkového pohledu i s důrazem na pochopení některých konkrétních procesů v oblastech práce, bydlení, vzdělávání ap. Níže přinášíme výzkumnou zprávu za Krnov, zprávy za Kraslice a Žlutice přineseme v dalších dnech.

Analýza za Krnov vychází ze 43 rozhovorů s romskými i neromskými domácnostmi ve čtyřech sociálně vyloučených lokalitách i mimo ně a z 27 rozhovorů s představiteli města, nevládních organizací a se soukromými ubytovateli. Krnov nabízí obyvatelům ohroženým sociálním vyloučením poměrně širokou škálu sociálních služeb. Za úspěšnou lze považovat především spolupráci základních škol a nevládních organizací na projektech inkluzivního vzdělávání. Obyvatelé v nejnižších příjmových skupinách se v posledních několika letech dostali pod tlak vyplývající z neutěšené sociálně-ekonomické situace a s ní spojeného zadlužení. V důsledku rozhodnějšího přístupu města ke dlužníkům na nájemném a špatnému stavu bytového fondu došlo k odlivu obyvatel z městských bytů v  lokalitách, které byly v posledních letech vnímány jako sociálně vyloučené. Přestože tento migrační trend byl cílem městské bytové politiky, jejím nezamýšleným důsledkem je vznik nové vyloučené lokality a migrace obyvatelstva do menších obcí v rámci regionu. Oproti 90. letům, kdy ve městě došlo k několika rasisticky motivovaným útokům, se dnes většina dotázaných romských obyvatel ve městě cítí bezpečně. Výzkum však identifikoval silně negativní postoje neromských obyvatel vyloučených lokalit vůči romským sousedům.

Výzkum pro SPOT zpracovaly Alice Szczepaniková, Eva Kubíčková a Ľubica Kobová.

Celý text zprávy z výzkumu (PDF, 2,8 mb)